Provtryckning

Den 20 Augusti provtrycktes Dynamiten med ett enastående resultat. Det blev en luftgenomtränglighet: 0,13l/sek/m2 vilket familjen självklart är mycket nöjda med.

Ökad isolering i våra hus gör att tätheten i konstruktionen får allt större betydelse för energianvändningen. Ofta uppnår man inte de teoretiska beräkningarnas energiförbrukning och en av de vanligaste anledningarna till detta är att tätheten har försummats under byggtiden.

En otät konstruktion leder till högre energianvändning och ökad risk för fukt i konstruktionen samt försämrad komfort p.g.a. drag.

I den teoretiska energibalansberäkningen finns som en viktig parameter det läckage av luft som ligger till grund för beräkningen. Om detta värde inte uppnås så gäller inte beräkningen utan att den revideras med hänsyn till verkligt läckage. Läckaget har en avsevärd inverkan på husets energiberäkning.

Detta kan i värsta fall innebära att man inte uppnår kravet på energianvändning, termisk komfort och fuktkonvektion i Boverkets Byggregler. Kompetenta byggnadsnämnder skall kräva verifiering av dessa siffror som utförs genom täthetsprovning.

Provningen utförs med utbildad personal som använder en fläktutrustning typ Blower door. Huset utsätts för en tryckskillnad på 50Pa.

Resultatet av provningen redovisas som ett läckage i form av liter per sekund och m2 omslutande area. Omslutande area är summan av den invändiga ytan av golv, väggar och tak.

Företaget som utförde provtryckningen var:

Eneeco