Partners

Partners i detta projekt.

PAROC AB, division Byggisolering levererar isoleringsmaterial till golv, väggar samt tak. Division Teknisk isolering levererar rörskålar till ventilationsanläggningen.

Elitfönster, levererar energieffektiva fönster och fönsterdörrar. Alla fönster har ett U-värde på högst 0,9.

Alig Ventilation har leverans av hela den kompletta ventilationsanläggningen. Här ingår både förvärmning och förkylning av ventilationsluften.

Nibe kommer att leverera värmepumpen som i första hand ska bidra till uppvärmning av en utomhuspool.

Ambiductor står för leverans av mätutrustning och installation av detta i byggnaden.