Mätningar

Byggnaden är en av de byggnader som är utsedd av Energimyndigheten att mätas för att hjälpa till att sätta kravnivåerna för näranollenergibyggnader 2020.

Totalt 38 mätpunkter ska installeras under våren för att sedan leverera data direkt till Energimyndigheten. Det som ska mätas är fukt, värmeflöden i väggar och tak samt ventilationsflöden.