Nära-nollenergibyggnader

“Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader”
Boverket har efter ett omfattande förarbete kommit med ett förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader. Boverket har skickat rapporten till Miljö- och energidepartementet som i sin tur nu skickat ut den på remiss.

Boverket fick enligt ett regeringsbeslut den 9 januari 2014 i uppdrag att föreslå definition och kvantitativ riktlinje avseende energikrav för nära-nollenergibyggnader. Utredningen ska visa hur olika sätt att definiera energiprestanda, med det menas val av systemgräns, förändrar incitamenten för dels olika strategier som kan användas för att uppfylla en given kravnivå, dels användning en av förnybara energikällor. Därtill ska Boverket analysera hur dessa förändringar påverkar styrningens teknik-neutralitet. Boverket ska även bedöma vilken systemgräns som är mest gynnsam för den samhällsekonomiska effektiviteten. De kvantitativa riktlinjerna ska bedömas utifrån energisystemmässiga, miljömässiga, fastighetsekonomiska och samhällsekonomiska aspekter.

Hela rapporten som nu skickats ut på remiss finns här